Kunnskapsformidling innen birøkt

NORGES BIRØKTERLAG får 2879750 kroner til bikuber til skolehager og kunnskapsheving for birøktere

Norges Birøkterlag ønsker å heve kompetansen blant sine medlemmer. De ønsker at birøkterne bedre skal forstå hvordan tambier kan påvirke villbier og på den måten bedre ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge. I tillegg vil de produsere informasjonsfilmer til bruk i kursvirksomhet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?