Kunnskapskilden i Jotunheimen

Klimapark 2469 AS får 600.000 kroner til tre nye rom i istunnelen.

Klimaparken formidler opplevelser av og innsikt i samspillet mellom menneske og natur på Norges tak. Omtrent 7000 mennesker besøker klimaparken hvert år. Hovedattraksjonen er istunnelen fra 2012. Den går 50 meter innover i Juvfonne, og innerst er det rom, ganger, arkeologisk utstilling og auditorium. Isen er 7700 år gammel, den eldste daterte isen i Norge. Planløsning og detaljering er inspirert av norrøn mytologi. I midten ligger Åsgård (gudeverden), i en sirkel utenfor ligger Midtgard (menneskeverden) og utenfor der en ny sirkel, Jotunheimen, hvor jotnene hører til. I mytologien var jotnene de klokeste, mest kreative og kunnskapsrike i kosmos. De var kunstnere og vitenskapsfolk i samme skikkelse. De ønsker nå å utvide istunnelen med tre nye rom. Disse skal i form, uttrykk og innhold illustrere dagens naturvitenskap, hvor presisjon, modernitet og etterprøvbarhet er stikkord: Et klimaarkiv skal gi assosiasjon til et topp moderne laboratorium hvor skoleklasser og grupper skal kunne legge igjen en hilsen til dagen den 7700 år gamle isen smelter. Hexagon vil være et samlingsrom for gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, og Verdens øye et sirkelrundt rom med jordkloden er i midten. Jorden skal være lyssatt blå og 7700 år med klimahistorie vil komme tydelig frem i isen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?