Kunst i friluft

Oslofjordens Friluftsråd fikk 70.000 kroner i 2016 til utstyr til kurs i kunst og natur på øya Veierland for skoleelever.

Elever fra 1. og 6. klasse fra Brattås skole laget kunst på øya Veierland i juni 2017. (Foto: Oslofjorden Friluftsråd)

Oslofjorden Friluftsråd har satt igang et pilotprosjekt for skolebarn om kunst og natur med utgangspunkt på Veierland på Nøtterøy. Formålet er å fremme kunnskap og læring om kunst og kunstutøvelse, og hvordan Oslofjorden med sin natur og kystlinje har vært og er en viktig inspirasjonskilde for det skapende mennesket.

Tilbudet går til elever i grunnskolen og foregår på en nedlagt skole på Veierland som er omgjort til atelier for kunstnere i vestre del og til kystledhytte i østre del. Undervisningen er knyttet opp mot lærerplanen i fagene kunst og håndverk og naturfag.

Om Friluftsrådet

Friluftsrådet er det største friluftsrådet i Norge, med ansvar for områder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelig for alle, fremme friluftslivet og beskytte kystnaturen.

Siden 1998 har Oslofjorden Friluftsråd jobbet med Oslofjorden som “klasserom”, og bygget opp et variert undervisningstilbud. Nærmere 10 000 barn fordelt på 31 medlemskommuner er på kurs hvert år, hvor aktivitet, natur, friluftsliv og kystkultur er tema.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?