Kunst i møte med skoleelever

Tenthaus har fått støtte til P1, et toårig kunst-i-skolen-prosjekt.

Kunstnerkollektivet Tenthaus har fått støtte til å sette opp et mobilt atelier i skolegården på ulike skoler. (Alle foto: Sverre Chr. Jarild).

Ved å sette opp et mobilt atelier på ulike skole, skal kunstnerkollektivet Tenthaus legge til rette for møter mellom samtidskunstnere og ungdommer.

Kunstnere vil ha sin arbeidsplass i atelieret, og sammen med elevene skal de utvikle felles prosjekter. Over en toårsperiode skal det skapes kunst på fire ulike skoler.

Målet er å skape et tettere bånd mellom skole og kunstnere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?