Kunst i skolen

MÆLA UNGDOMSSKOLE får 472000 kroner til kunstprosjektet “Når elev blir kunstner” i tre år fra skoleåret 2021-22

Elever i tiende klasse ved Mæla ungdomsskole i Skien skal gjennom et skoleår følge et opplegg med galleribesøk, kunstnersamtaler og eget kreativt arbeid. Prosjektet starter med at elevene får oppleve god og profesjonell formidling av en kunstutstilling. Deretter skal de ha samtaler med profesjonelle kunstnere og kunstformidlere for å få innblikk i hvordan de kan bearbeide et tema kunstnerisk, og så skal elevene selv lage et kunstverk knyttet til et bestemt tema. Til slutt lager elevene sitt eget galleri på skolen med inviterte gjester, hvor de i prosessen i forkant vil få veiledning i hvordan en kunstutstilling blir til. Elevrepresentanter vil delta i utvikling av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?