Kunst i stedsutvikling

BÆRUM KOMMUNE får 160000 kroner til forprosjekt om kunstens rolle i stedsutvikling i områder med utenforskap og sosiale utfordringer

Bærum kommune skal etablere et forprosjekt for å utforske hvordan kunst kan spille en rolle i å skape gode lokalmiljø i områder med utenforskap og sosiale utfordringer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?