Kunst, klima og miljø

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE VIKEN får 125000 kroner til utvidet formidlingsprogram

Norske kunsthåndverkere Viken vil i sin kommende temautstilling undersøke følgende spørsmål: Hvordan tas det stilling til miljøspørsmålet i den materialbaserte kunsten i dag? På hvilke måter påvirker miljø- og klimahensyn materialvalg og praksis, innhold og uttrykk? De vil undersøke hvordan miljøaktivismen er til stede i kunsthåndverksfeltet og hvordan kunstnerne reflekterer rundt det å skape kunstverk i en verden som allerede er full av ting. I tilknytning til utstillingen lager de et utvidet formidlingsopplegg i form av grafikkverksted for barn og unge, dialogmøter i utstillingen og seminar.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?