Kunst og historie i nærmiljøet

Prosjektet “Kunst i nærmiljøet” er knyttet til utstillinger på Galleri F 15 i Moss og F 15 verksted. Elevene på Reier skole skal oppleve galleribesøk, kunstnermøter og workshops.

Med utgangspunkt i utstillingene på Galleri F15 får elever ved Reier skole formidlet kunsten, møte kunstnerne og andre relevante fagfolk. Elevene er med i en prosess hvor de sammen utvikler prosjektet. Det innebærer at kunstformidlerne besøker skolen, elevene besøker utstillingene og at de kommer for å arbeide i F 15 verksted, som blir deres atelier for perioden. Elevene er med og bestemmer innhold og uttrykksform for eget prosjekt med inspirasjon fra utstillingene. Det hele vil avsluttes med en utstilling eller presentasjon for skolen, foreldre og søsken.

Punkt Ø fikk 206 000 kroner i 2020 og deretter 206 000 kroner for skoleåret 2021-22, til prosjektet i samarbeid med kunstnere og Reier skole.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?