Kunst- og musikkopplæring til barn og unge

Haugerud strykeorkester samarbeider med Foreningen kunst på Haugerud, Haugerud trommeorkester og Trosterud skole og aktivitetsskole om å gi barn og unge kunst- og musikkopplæring.

Trosterud skole har som mål at skolen skal bli en møteplass også etter skoletid. Kunst- og musikkaktivitetene skal bidra til dette, med øvinger, verksteder og konserter som møteplasser. I tillegg planlegges Fargerudfestivalen, der barna skal vise frem det de har lært til hverandre, familie og naboer.

Haugerud strykeorkester får 392.000 kroner til gjennomføring av kunst- og musikkrelatert aktiviteter og Fargerudfestivalen.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?