Kunst og ungdom

NORSKE KUNSTFORENINGER får 2000000 kroner til NåDa 2 i ti kunstforeninger, et kunstprosjekt for ungdom med utgangspunkt i lokale kulturminner

Norske Kunstforeninger er en paraplyorganisasjon for 161 allmenne kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller. I NåDa 2 vil de involvere ungdom mellom 14 og 19 år i kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner. Ungdommene deltar aktivt i prosessen med å utvikle og skape kunst i samarbeid med en profesjonell kunstner. Prosessen gir ungdommene innsikt i hva et kulturminne kan være, skaper bevissthet rundt historien, og gir forståelse for hvorfor det er viktig å ta vare på kulturminnene som omgir oss. De får delta i tanke- og arbeidsprosesser som ligger bak det å skape kunst, og får være med i konseptutvikling og produksjon av kunsten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?