Kunst på Svalbard

Artica Svalbard fikk 3 millioner kroner i 2017 til gjestekunstnerprogram og formidlingsprosjekter for barn og unge.

Stiftelsen Articas formål er å legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard, herunder at norske og internasjonale kunstnere skal kunne skape og formilde kunst. Aktiviteten skal være lokalt forankret, men være av nasjonal betydning og ha en internasjonal orientering.

Se også Artica Svalbard på Facebook

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?