Kunstcamp på Løten

Løten kommune har fått tilsammen 370.000 kroner til kunstleiren Camp Munch.

(Foto: Camp Munch)

Camp Munch er et tilbud av høy faglig kvalitet for unge i alderen 13 til 20 år som vil utdanne seg innen kunst og har et talent de ønsker å videreutvikle. Kunstleiren ble arrangert første gang i august 2016, og senere annethvert år.

Camp handler om å bo sammen og å gjøre noe sammen, et faglig og sosialt fellesskap. Med Camp Munch ønsker Løten kommune, som Munchs fødested, å synliggjøre og aktualisere Munchs kunst for den oppvoksende generasjon. De vil videre skape et tilbud av høy faglig kvalitet for ungdom.

Tildelinger

200.000 kroner i 2015 til grafisk verksted og Camp Munch.

170 000 kroner i 2017 til videreutvikling av Camp Munch.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?