Kunsten å lære – videreføring

INNLANDET FYLKESKOMMUNE får 2950250 kroner til videreføring av Kunsten å lære i LIllehammer og Øyer

Kunsten å lære er et spesialdesignet program i skolen der elevene jobber med kunst og skolefag i kombinasjon. Elevene er aktivt medvirkende og dermed både fysisk, psykisk, sosialt og intellektuelt engasjert. Kunstner og lærer har gjennomført programmet i samarbeid, og for elevene har det vært en del av «livet i skolen» gjennom skoleårene 2021-2022 og 2022-2023. Programmet er fulgt av et selvstendig forskingsprosjekt som ser hvilken effekt programmet har på barn sine eksekutive funksjoner; kontrollfunksjoner i hjernen som trengs for selvregulering, konsentrasjon og hukommelse, og som er essensielle for læring. Forskningsresultatene skal foreligge våren -24, men skolene som deltok ønsker å videreføre prosjektet. Innlandet fylkeskommune vil for skoleåret 2023-24 fortsette å koordinere og følge opp skolene, kunstnerne og lærerne gjennom tiltaket for å sikre utvikling, eierskap og kvalitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?