Kunsten å lære

INNLANDET FYLKESKOMMUNE får 3380138 kroner til treårig støtte til gjennomføring av Kunsten å lære-programmet

Kunsten å lære er et spesialdesignet program i skolen der elevene jobber med kunst og skolefag i kombinasjon. Elevene er aktivt medvirkende og dermed både fysisk, psykisk, sosialt og intellektuelt engasjert. Kunstner og lærer gjennomfører programmet i samarbeid, og for elevene blir det en del av «livet i skolen» over to år. Programmet blir fulgt av et selvstendig forskingsprosjekt som ser hvilken effekt programmet har på barn sine eksekutive funksjoner; kontrollfunksjoner i hjernen som trengs for selvregulering, konsentrasjon og hukommelse, og som er essensielle for læring.

Her kan du lese mer om prosjektet: kunstenalare.no

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?