Kunsten i dag 2021-2023

Kunsten i Dag er en tildeling til én kunstinstitusjon på Østlandet til produksjon og formidling av samtidskunst over tre år. Astrup Fearnley Museet mottok tildelingen for 2021 til 2023.

“Kunsten i dag” gis til en institusjon slik at flere skal bli kjent med samtidskunst på et høyt nivå og for å nå et ungt og nytt publikum. Astrup Fearnley Museet ble tildelt 4,5 millioner kroner til det treårige prosjektet.

Formidlingsopplegg tillegges stor betydning. Støtten skal komme det (unge) norske samtidskunstfeltet til gode.

Med tildelingen av «Kunsten i dag» til Astrup Fearnley Museet skal museet bygge videre på sitt vedvarende engasjement for den unge norske kunstscenen. De skal skape helt nye utfoldelsesmuligheter for unge kunstnere gjennom å tilrettelegge for nyproduksjoner og gi kunstprosjektene et visningsrom på et nasjonalt og internasjonalt toppnivå.

Ved å implementere midlene som en egen satsning under museets kunstneriske program, skal AFM presentere et nyskapende program av kunstprosjekter og utstillinger av unge norske kunstnere, akkompagnert av et diskursivt program med foredrag og panelsamtaler, og fulgt av publikasjoner og formidlingsprosjekter.

Se også

Artikkel om tildelingen til Astrup Fearnley Museet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?