Kunstforeningen Verdens Ende

KUNSTFORENINGEN VERDENS ENDE får 110000 kroner til vedlikehold av prestegården: 1) Forskriftsmessig fjerning av parafintank 2) Godkjent rekkverk innvendig trapp og 3) Forskriftsmessig og brannsikkert lys i inngangspartiet

Kunstforeningen eier Tjøme gamle prestegård og arbeider kontinuerlig med å bevare og utvikle prestegården. De drifter kunstforeningen i stor grad på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?