Kunstfoto

PREUS MUSEUM får 4400000 kroner til kunstfoto og mikroskop

Olav Løkkes fotosamling dannet basis for flere utstillinger på 1980-tallet som blir regnet som særs viktige for fotografiets anerkjennelse som kunst i Norge. Løkkes samling er den siste av de store private fotosamlingene med norsk fotokunst, og har en karakter som gjør den egnet for museal formidling. Løkke var aktiv i miljøet rundt Fotogalleriet i Oslo fra tidlig 1980-tall, og hans samling av analoge fotografier vokste utover på 1980-90-tallet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?