Kunstgaven til Henie Onstad kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter fikk i 2011 Kunstgaven på 1,5 millioner kroner til innkjøp av samtidskunst.

Sparebankstiftelsen DNB erverver i svært liten grad ung og uetablert samtidskunst til egen samling, men ønsker likevel å stimulere og støtte opp om den unge norske samtidskunstscenen. I tråd med dette har stiftelsen etablert Kunstgaven.

Første mottaker av Kunstgaven var Henie Onstad Kunstsenter som med dette får mulighet til å gjøre en tung satsning på feltet. De utarbeidet tre prosjekter under fellesbetegnelsen Ung Kunst.

De tre prosjektene består av 1) verk til skulpturparken 2) verk til samlingen 3) prosjektrelaterte ”events” som skal dokumenteres og innlemmes i samlingen. Knyttet til dette laget kunstsenteret et særlig formidlingsopplegg rettet mot barn og unge, og verkene ble dokumentert i forskjellige publikasjoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?