Kunstgaven til Vestfossen Kunstlaboratorium

Vestfossen Kunstlaboratorium fikk i 2018 tildelt 4,5 millioner kroner over tre år til kunstproduksjon.

Sparebankstiftelsen DNB utlyste høsten 2017 muligheten for kunstinstitusjoner til å søke om Kunstgaven på 4,5 millioner kroner over tre år til produksjon av ny  kunst.

Med kunstgaven ønsker Vestfossen nå å gjennomføre et omfattende gjesteatelierprogram. Dette inkluderer atelierplass på Vestfossen, kunstnerstipend, produksjonsstøtte, utstillingsplass og formidlingsopplegg. Prosjektet skal gå over tre år, i perioden 2018 til 2020.

Kunstlaboratoriet ble opprettet av kunstneren Morten Viskum i 2003, og har siden fungert som et visningssted for samtidskunst.

Hør Morten Viskum fortelle hvordan de skal bruke kunstgaven på Vestfossen Kunstlaboratorium, på NRKs Nyhetslunsj.

Kunstgaven har tidligere blitt tildelt Punkt Ø og Henie Onstad Kunstsenter.

Tidligere tildeling

Vestfossen Kunstlaboratorium fikk 525.000 kroner til formidlingsrom i 2014.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?