Kunstgressbane for barn i Kragskogen

VELFORENINGEN KRAGSKOGEN FOTBALLBANE får 50000 kroner til ballfangernett

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?