Kunstkringkastingen 2023-2025

NORSKE BILLEDKUNSTNERE får 2550000 kroner til gratis formidling til skoleklasser, formidlingsseminar, ipad, Mac og 20% prosjektledelse i tre år fra 2023

Kunstkringkastingen er et flerårig prosjekt rettet mot grunnskolen, med mål om å stimulere flere barn og unge til engasjement og nysgjerrighet rundt samtidskunst, styrke samarbeid mellom kunstfeltet og skoleverket, samt gi involverte elever et langvarig forhold til kunst.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?