Kunstkurs for barn og unge

Seljord Kunstforening vil sammen med biblioteket og kulturhuset lage en fritidsarena med kunstkurs for barn og unge.

Biblioteket og kulturhuset er samlokalisert og ligger i gangavstand til barne- og ungdomsskole. Med dette prosjektet vil de skape fritidsaktivitet med utgangspunkt i kulturarven og lokale kunstnere, i et lokalsamfunn med lange kunst- og håndverkstradisjoner.

Seljord Kunstforening får 57.000 kroner til formingsmateriell, kursholdere og servering.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?