Kunstmagi – to år, to barnehager og to skoler

SJØHOLMEN AS får 230000 kroner til kunstnermøter med barnehager og skoler gjennom to år

Gjennom to år vil barn ved to barnehager og to skoler i nærheten av Sjøholmen møte kunstnere og ulike kunstuttrykk. De samme barna vil år to eksponeres for programmet fra år 1, med nye oppgaver, men kunstnerne er de samme. De får oppleve og arbeide med seks ulike kunstuttrykk som maleri, foto, tegning og leire. Det blir lagt vekt på samarbeid i gruppa, og at hvert barn skal oppdage sitt uttrykk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?