Kunstnerisk utvikling

Det Norske Solistkor får 500.000 kroner til kunstnerisk utvikling.

Kunstnerisk utvikling er et sentralt satsingsområde i Dextra Musicas strategi, og det er ønsket å etablere langvarige samarbeidsprosjekter for å bidra til innovasjon og utvikling i norsk musikkliv. Målet for utviklingsprosjektet er å videreføre et formidlingsprosjekt med gjendiktning av oratorier, nærmere bestemt Haydns Årstidene på norsk. Rammene vil som med Skapelsen på norsk være et pedagogisk prosjekt som skal introdusere unge for klassisk musikk. Det vil være rundt 100 unge og profesjonelle medvirkende i oppsetningen og kommentarverk av Nils Henrik Asheim. Det Norske Solistkor består av 26 profesjonelle sangere under kunstnerisk ledelse av dirigent Grete Pedersen. Koret har vært i aktivitet i Norge gjennom 65 år og hele tiden hatt de høyeste kunstneriske mål for sin virksomhet. Koret har de senere år hatt en svært positiv kunstnerisk utvikling og anerkjennelse gjennom samarbeid med de fremste norske orkestre og internasjonale toppensembler
.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?