Kunstprosjekt

Lusetjern skole fikk 580.000 kroner i 2019 til et kunstprosjekt.

Lusetjern skole og FAU på skolen skal i samarbeid med billedkunstnerne Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland gjennomføre et kunstprosjekt.

Gjennom en omfattende utsmykning av betongveggene på skolens uteområde ønsker de å styrke tilhørigheten og stoltheten av nærmiljøet og skolen.

Underveis skal kunstnerduoen følge 5. trinn over 1 år med 12 workshops, som til slutt vil resultere i et stort maleri som elevene lager i fellesskap.

Gjennom dette unike prosjektet vil elevene få et innblikk i en kunstnerisk prosess gjennom deltakelse over tid, og samtidig bli flinkere til å samarbeide og styrke samholdet i klassene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?