Kunstprosjekt i naturen på Solberg skole

Solberg skole fikk 26.000 kroner til utstyr til kunstprosjekt i naturen i 2014.

Skolen benytter en gapahuk som klasserom og har en “matteskog” nært tilknyttet denne. Nå ønsker de å videreføre undervisningen til også kunstfaget. Planen er å gi elevene mulighet til å skape kunstutrykk gjennom tremateriale i området.

De ønsker å lage skulpturer som binder skogen til en ny fantasiverden. Her vil skogen, kretsløp og vekster være en del av virkemidlene. For å få til dette er det behov for utstyr som kniver, økser og sager, samt materiale som jord heller og singel.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?