Kunstprosjekt inspirert av Munch

Kunstprosjektet “Skriket fra naturen” av Lise Wulff fikk 250.000 kroner i forbindelse med Munch-jubileet i 2013.

Deltakere på Norway Cup i 2013 formet et Skrik midt ute på Ekebergsletta. (Foto: The Scream from Nature)ren)

“Skriket fra naturen” er et miljørelatert kunstprosjekt av Lise Wulff, som ønsker å øke bevisstheten om forholdet mellom mennesker og natur og å spre interessen for kunst generelt og Edvard Munch spesielt.

Det angstfylte ansiktet i Munchs Skrik gjenskapes i ulike materialer ute i naturen. Kunstprosjektet fikk 250.000 kroner til nødvendig materiell, flyfoto for dokumentasjon, etablering og opprettholdelse av nettsider, print av foto for utstilling og informasjonsmateriale for undervisning. Se også: http://thescreamfromnature.com/

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?