Kunstprosjekt med sirkulære byggematerialer

SINTEF AS får 180000 kroner til gjennomføring av kunstprosjektet “SKIFT”

På nye Voldsløkka skole i Oslo skal det skapes et kunstverk av materialer fra et gammelt bygg på nabotomten som skal rives. Prosjektet ledes av kunstnerne Jenny Ueland og Vaar Bothner, og elever ved skolen inviteres til kreative workshops for kunstnerisk utforskning med de brukte materialene. Hensikten er å la ungdommene erfare muligheter i gjenbruk samtidig som de har det gøy og jobber kunstnerisk. Kunstprosjektet involveres i forskningsprosjektet ARV, ledet av NTNU. Arv har som formål å skape klimapositive sirkulære samfunn i Europa og fremskynde hyppigheten av gjenbruk av bygninger på kontinentet. Voldsløkka skole er et av 6 demoprosjekter i ARV. Et av målene i ARV er å bidra til økt forståelse av energieffektive og sirkulære løsninger blant elever, nabolag og befolkningen. “SKIFT” er et konkret tiltak for å nå disse målene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?