Tiårig kunstprosjekt på Heidal skole

“10 år på Heidal skule” er et kunstprosjekt, der ti forskjellige kunstnere følger en skoleklasse gjennom de ti årene i grunnskolen.

Alle foto: Heidal skule

Utgangspunktet for prosjektet er at Heidal skole vil invitere kunstnere til å følge en skoleklasse gjennom alle ti årene i grunnskolen – fra første til tiende klasse.

Kunstnerne er tilsted på skolen 6 uker hvert skoleår og arbeider med egne prosjekter. Oppdraget er å involvere elevene og lærerne i arbeidet.

Prosjektet startet i 2018 og avsluttes i 2028. Da går disse elevene ut av 10. klasse.

Se også: Ti år på Heidal skule

Tildelinger

2022: Sel kommune fikk 500.000 kroner til treårig videreføring kunstprosjektet som ble startet i 2018.

2018: Sel kommune fikk 500.000 kroner i 2018 til oppstart av det tiårige kunstprosjekt på Heidal skole.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?