Kunstprosjektet Sti for Øye

Prosjektgruppa Sti for Øyet fikk 1 million kroner til en kunst-, natur- og opplevelsessti med høy kunstnerisk kvalitet i 2006.

Prosjektet “Sti for øyet” tar utgangspunkt i en 1,5 km lang sti i utkanten av Fossnes Kunst og Håndverkssenter i Stokke.

Sti for Øyet er et enestående prosjekt som det ikke vil være maken til i Norge. 12 kunstnere er engasjert etter en omfattende utvelgelsesprosess. De skal ha hver sin stand på Stien. Stien ligget i et kulturlandskap med et mangfold av kvaliteter.

Prosjektgruppa Sti for Øyet får inntil 1 million kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?