Kunstsatsing på fritidsklubbene

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD får 1287000 kroner til midler og utstyr for å videreutvikle hobbyrommene på Ammerudklubben

De tre ungdomsklubbene i bydel Grorud; Ammerudklubben, Kalbakken fritidssenter og Raven Romsås i Oslo, ønsker å gjøre noe med at de fleste kulturarenaer er tilrettelagt av voksne og for voksne. De vil gi ungdommene tilgang på gratis kulturaktiviteter av høy kvalitet og ungdomsråd, klubbstyre og idèdugnad har vært med på å forme planene. I samarbeid med Fyrhuset musikkverksted, og andre sterke partnere, vil de etablere åpne arenaer hvor barn og unge kan få hjelp til å utvikle sine kulturelle uttrykk på sine egne premisser. Ved å knytte seg til aktiviteter til lokale aktører i bydelen og ved å tilby skolene aktiviteter og kompetanse, styrkes tilknytning til nabolaget. Klubbens posisjon som en åpen, gratis og trygg arena vil gi flere unge muligheter til å utfolde seg innenfor kunst og kultur.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?