Kunstsenter får utstyr til kunstverksted for barn

Telemark Kunstsenter får 101.589 kroner til utstyr til kunstverksted.

Senteret fokuserer på å formidle samtidskunst og samarbeider blant annet med den kulturelle skolesekken. De har etablert et rom egnet for barneverksteder i Skien. Her skal barn få utfolde seg kunstnerisk, med gratis veiledning. Kunstsenteret har behov for utstillingsmontre og utstyr for å kunne gjennomføre tiltaket slik de ønsker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?