Kunstutstyr til Oslo Pride

OSLO PRIDE AS får 115000 kroner til utstyr og formidling

Pride Art er Oslo Prides arena for kunstformidling og Norges største og viktigste skeive utstilling. Deres overordnede mål er å bidra positivt til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet og en holdningsendring gjennom åpenhet. Kunst fungerer da som et sterkt verktøy i kampen mot diskriminering og fordommer. I 2019 ønsker organisasjonen å inkludere barn og unge og lage rom for kreativ uttrykkelse og fellesskap. De får støtte til innkjøp av kunstmateriell og formidling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?