Kunstverksted for barn og une

Trafo Kunsthall får 80.000 kroner til materialer til verksteder for barn og unge.

Kunsthall er etablert som et av Østlandets viktigste visningssteder for samtidskunst. Det er stor bredde i utstillingsprogrammet og det viser uttrykk på tvers av generasjoner. De legger vekt på sitt formidlingsansvar overfor barn og unge, og å øke kunnskap og forståelse for kunst i et bredere perspektiv. Som ledd i dette har de blant annet kunstverksted på lørdager og ellers som del av opplegget ved omvisninger for skoleelever. Til dette er det bruk for ulikt utstyr, slik at barna får lære gjennom egne erfaringer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?