Kurs for unge håndverkere

Isegran Fartøyvern fikk 425 000 kroner til kurs for unge håndverkere i 2024

Iregran fartøyvern ønsker å forsterke de maritime tradisjonshåndverksfagene gjennom tre kurs i trebåt-, rigg- og seilmakerfaget for unge håndverkere. Ved å legge til rette for nettverksbygging og samhold, bidrar tiltaket til å styrke de små fagmiljøene, og samarbeidet mellom unge håndverkere som skal ta denne kunnskapen videre. Isegran fartøyvern har fått tildelt 425 000 kroner til kurs for unge håndverkere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?