Kurs for unge organistspirer

STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD får 50000 kroner til orgelkurs for ungdom

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?