Kurs i tradisjonelle teknikker for møbelsnekkerlærlinger

OSLO SNEKKERMESTERLAUG får 450000 kroner til dybdelæring for møbelsnekkerlærlinger

Oslo snekkermesterlaug består av håndverksbedrifter og enkeltmedlemmer. Lauget har fått støtte til å holde kveldskurs for møbelsnekkerlærlinger der de lærer tradisjonelle teknikker som i varierende grad er del av opplæringen de får i bedriftene. Kursene bidrar til god utdanning av møbelsnekkere i Oslo og omegn. Kursene er en sosial møteplass for lærlingene der de møter likesinnede. De bidrar også til at lærlingene er godt forberedt til å ta svenneprøve ved bruk av klassiske teknikker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?