Kurs og aktiviteter

UNG I KOR får 3000000 kroner til kompetanseheving og møteplasser for unge utøvere

Ung i Kor er en landsomfattende, frittstående og demokratisk organisasjon for barnekor og ungdomskor. Ung i Kor organiserer 300 barne- og ungdomskor med nærmere 10 000 medlemmer. Ung i Kor skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barnekorsang og ungdomskorsang i Norge gjennom å fremme musikalsk utvikling, gi hjelp og støtte til medlemmene og drive opplæring i demokratisk arbeid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?