Kursing av unge murere

MURBYEN OSLO får 990000 kroner til kurs i tradisjonshåndverk

Murbyen Oslo er et bygningsvernsenter for Norges historiske murbyer, med spesielt fokus på Oslos historiske murgårder, den karakteristiske bebyggelsen i pusset tegl fra byveksten i siste halvdel av 1800-tallet og frem til rundt 1930. Murbyen Oslo ønsker å ta et nasjonalt ansvar som bygningsvernsenter i Norge som hovedsakelig fokuserer på kunnskap om tradisjonelle materialer og metoder i murerfaget. Bygningsvern i en by har sine egne utfordringer knyttet til murgårdenes eierstrukturer, lav rekruttering til murerfaget og manglende kunnskap om tegl og kalkpuss. Prosjektet skal over tre år kurse unge håndverkere i tradisjonshåndverk, som er nødvendig for bevaring av landets murbebyggelse. De vil, i samarbeid med lokale bygningsvernmiljøer og opplæringskontor, styrke fagmiljøene landet over.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?