Kursing og skilting av løyper

DNT Vestfold får 300.000 kroner til skilting og kursing.

Turistforeningen jobber med å knytte stinettverket i hele Vestfold tettere sammen. Stier skal merkers og registreres på nett, slik at det for eksempel blir tilgjengelig på ut.no. Alt arbeidet gjøres på dugnad, men det er behov for å kurse de frivillige, samt kjøpe inn ryddeutstyr og materiale til merking.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?