Kursing og uniformer til Klyve skolekorps

Klyve Skolekorps har fått til sammen 140.000 kroner til kursing av ungdomsinstruktører og uniformer.

Alle foto: Klyve skolekorps

Korpset har 20 musikanter og bruker sine eldste medlemmer aktivt, både i rekruttering og til opplæring av de yngste. For å gi miljøet et oppsving ønsker de å tilby musikantene kurs, og i 2017 fikk korpset 50.000 kroner til å sende de eldste musikantene på instruktørkurs.

I 2015 hadde korpset 50-årsjubileum, og da fikk de 90.000 kroner til å skifte ut gamle og utslitte uniformer med nye.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?