Kvalheim grendelag

Kvalheim grendelag får 35.000 kroner til aktivitetsutstyr.

Kvalheim Grendalag har kjøpt den nedlagte skolen og drifter denne som grendehus. De ønsker seg aktivitetsutstyr, og Sparebankstiftelsen DNB gir bidrag til kanoer med nødvendig utstyr og buer og piler med nødvendig beskyttelsesutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?