Kveldslaboratorie på Hauger og Rykking ungdomsskole

Vøyenenga skoles elevråd får 300.000 kroner til utstyr til kveldslaboratorium.

Ved Vøyenenga ungdomsskole har det siden 2015 vært et kveldstilbud med realfagsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 16. Dette har blitt en svært populær, gratis fritidsaktivitet og nå ønsker ivrige realfagslærere å etablere ordningen på to nye skoler i Bærum. Deltagerne spiller selv en aktiv rolle, og finner stor glede i å drive eksperiment, testing, undring og forsøk på et skikkelig laboratorium.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?