Kvernprosjekt Askerelva

ASKER OG BÆRUM HISTORIELAG fikk 343 200 kroner til materialer for skilting og informasjon i 2024

Asker og Bærum Historielag jobber med et prosjekt for å bevare og flytte Åby-kverna, en viktig del av lokal kulturarv, til et sted ved Sagdammen der den vil være mer synlig og tilgjengelig for publikum. Prosjektet inkluderer også restaurering av gammelt snekkerverksted og vanndrevne sager, samt informasjon om historisk næringsvirksomhet knyttet til bruk av elva som energikilde. Asker og Bærum Historielag har fått tildelt 343 200 kroner til materialer for skilting og informasjon.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?