Kystled Oslofjorden videreutvikles

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD får 15000000 kroner til vedlikehold av kystledhytter

Friluftsrådet ble etablert i 1933 og er en av landets eldste og største friluftsorganisasjoner. Deres hovedoppgaver går ut på å stimulere og legge til rette for friluftsliv langs Oslofjorden, sikre friluftsområder og arbeide for å verne strandsonen og naturressurser langs Oslofjorden. Kystleden startet i 1997 med åpningen av Fyrsteilene fyrvokterassistentbolig i Nesodden. I dag tilbys over 60 kystledhytter i Oslofjorden. Disse hyttene tilbyr rimelige overnattingsmuligheter og friluftsliv langs kysten for alle, og i 2021 var det over 36.000 gjestedøgn i hyttene. Hyttene har behov for systematisk vedlikehold og oppgradering, for å sikre fremtidig bruk og naturopplevelser for mange. Til dette er det behov for midler til større og mindre vedlikeholds- og restaureringsoppgaver. I tillegg skal det også utarbeides informasjon om hyttenes historie og aktivitetsmuligheter i området de er i.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?