Kystledhytte i Svelvik

Oslofjordens Friluftsråd fikk 700.000 kroner i 2013 til oppgradering av kystledhytte i Svelvik.

Friluftsrådet har ansvaret for ca 200 friområder, 38 kystledhytter og store deler av 620 km kyststi rundt Oslofjorden. Dette skaper stor aktivitet gjennom deltakere på uteskole, ferie og fritidsarrangementer, gjester på badestrendene og båtutfartsområdene samt bruk av kyststiene.

Hovedoppgavene er å stimulere og legge til rette for friluftsliv, arbeide for vern av strandsonen og ta vare på naturmiljøet og de mange kulturminnene som finnes langs fjorden.

Friluftsrådet ønsker å oppgradere kystledhytte i Svelvik. Hytta har vært en gammel sjøbod og med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan nå arbeidet utføres slik at den får utvidet bruksområde og kan komme mange tilgode.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?