Kystledhytter oppgraderes

Oslofjordens Friluftsråd fikk 15 millioner kroner i 2018 til vedlikehold av kystledhytter.

Kystledhytta Homlungen fyr i Ytre Hvaler nasjonalpark (Foto: Oslofjorden Friluftsråd)

Friluftsrådet ble etablert i 1933 og er en av landets eldste og største friluftsorganisasjoner. Deres hovedoppgaver går ut på å stimulere og legge til rette for friluftsliv langs Oslofjorden, sikre friluftsområder og arbeide for å verne strandsonen og naturmiljøet langs Oslofjorden. Kystleden startet i 1997 med åpningen av Fyrsteilene fyrvokterassistentbolig.

I dag tilbys 61 kystledhytter i Oslofjorden. I 2017 var det over 33.000 overnattinger i hyttene, hvorav flere av gjestene var skoleklasser eller grupper av barn og unge.

Hyttene har behov for systematisk vedlikehold og oppgradering for å sikre fremtidig bruk og naturopplevelser for mange. Til dette er det behov for midler til større og mindre vedlikeholds- og restaureringsoppgaver.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?