La oss snakke sammen – dialogverksteder av og for unge

DIALOGPILOTENE får 3000000 kroner til at flere unge kan delta i dialogverksteder arrangert av dialogpiloter

Foreningen Dialogpilotene eies i fellesskap av Kirkelig dialogsenter i Oslo, Islamic Cultural Centre Norway, Tauheed Islamic Centre, Minhaj Dialogforum og Human-Etisk forbund Oslo. De driver et holdnings- og utdanningsprosjekt og har de siste seks årene vært ansvarlig for et deltidsstudium i samarbeid med Det teologiske fakultet, ved Universitetet i Oslo. Dialogpilotstudiet er for unge voksne i alderen 19-30 år som ønsker å lære å fasilitere dialogverksteder. Dialogverkstedene er for skoleelever der deltakerne får utforske egen medvirkning i demokratiet, blant annet gjennom øvelser der de bruker seg selv og egen stemme i møte med uenighetsfellesskap rundt dagsaktuelle temaer. Aktuelle temaer er ofte ytringsfrihet/ytringsansvar, utenforskap, rasisme og polarisering. Med denne tildelingen vil Dialogpilotene både får mulighet til å styrke de frivillige dialogpilotene i deres arbeid samt jobbe for bedre koordinering av arbeidet for å nå ut til flere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?