La oss snakke sammen!

DIALOGPILOTENE fikk 4 920 000 kroner til videreføring av dialogverksteder for unge i 2024

Foreningen Dialogpilotene eies i fellesskap av Islamic Cultural Centre Norway, Human-Etisk forbund Oslo, Tauheed Islamic Centre, Minhaj Dialogforum og Kirkelig dialogsenter Oslo. De driver et holdnings- og utdanningsprosjekt, og tilbyr i samarbeid med Det teologiske fakultet ved Univeristetet i Oslo et deltidsstudium for unge voksne i alderen 19-30 år som ønsker å lære å fasilitere dialogverksteder. Dialogverkstedene er for skoleelever der deltakerne får utforske egen medvirkning i demokratiet, blant annet gjennom øvelser der de bruker seg selv og egen stemme i møte med uenighetsfellesskap rundt dagsaktuelle temaer. Aktuelle temaer er ofte ytringsfrihet/ytringsansvar, utenforskap, rasisme og polarisering. Dialogpilotene har fått tildelt 4,92 millioner kroner til videreføring av dialogverksteder for unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?