Lære å komponere musikk

Studio O fikk 250.000 kroner i 2016 til videreutvikling av sitt program for ungdom som ønsker å lære å komponere musikk.

Studio O produserer og fremfører musikksceniske forestillinger. De har utviklet Session Studio O, et tilbud for ungdom som ønsker å lære å komponere musikk. Med denne gaven skal tilbudet utvides både i omfang og innhold. Deling av erfaring og tilgjengeliggjøring av undervisningsopplegget, sikrer at unge flere steder i landet får lagt til rette for musikalsk skaperglede.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?